BIP

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kontroli stanu technicznego

27.04.2020

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne wykonywanie badania stanu technicznego (pomiary) urządzeń serwisowanych przez Dział Utrzymania Ruchu.

Zaproszenie do złożenia oferty

17.06.2019

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47