Rada nadzorcza

Marcin Staszewski  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Skrzeczkowski Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Kucharska Członek Rady Nadzorczej

Anna Ślesińska  Sekretarz Rady Nadzorczej

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47