Unia europejska

Wykonanie demonstracyjnego laboratorium Zintegrowanego Systemu Łączności

24.05.2019

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizuje projekt pt.:

Wykonanie demonstracyjnego laboratorium Zintegrowanego Systemu Łączności

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47