Zarząd i kierownictwo

Konrad Konefał, Prezes Zarządu

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie poprawy efektywności i restrukturyzacji dużych spółek i grup kapitałowych w sektorze produkcyjnym, w szczególności w branży stoczniowej, zbrojeniowej, energetycznej, górniczej i hutniczej. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej dla firm z tych branż realizował projekty doradcze jako konsultant i project manager. Pełnił także funkcje menedżerskie, w tym prezesa i członka zarządu w spółkach o profilu usługowym. Wykształcenie z dziedziny zarządzania i psychologii zdobył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

Cezary Cierzan -  Wiceprezes Zarządu

  

Menadżer z 15 letnim doświadczeniem w siłach zbrojnych oraz przemyśle zbrojeniowo-stoczniowym. Były oficer jednostki specjalnej Formoza (2004-2014),  weteran misji w Afganistanie. Od 2017 roku do lipca 2019 r. w PGZ S.A. pełnił funkcję dyrektora Biura Projektów Morskich. Odpowiadał  m.in. za portfolio strategicznych projektów i programów morskich realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej PGZ. Członek rady nadzorczej stoczni Crist S.A. W latach 2016-2017 brał udział w opracowaniu przełomowego dokumentu pt. Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP. Opracowanie powstało pod egidą prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zawodowo interesuje się również zagadnieniami przywództwa w organizacjach co zaowocowało współpracą szkoleniową w tym zakresie z kilkoma podmiotami, m.in. z Akademią Marynarki Wojennej. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunkach: nawigacja i uzbrojenie okrętowe oraz morskie systemy informacyjne, obecnie słuchacz studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

 

Piotr Nowak - Członek Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych

  

Absolwent Transportu Morskiego na Wydziale Nawigacyjnym WSM w Gdyni, Studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UG oraz Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym UG. Ukończył także studia podyplomowe: Podatki i Doradztwo Podatkowe, Rachunkowość i Finanse, Bankowość i Finanse, MBA, Handel Zagraniczny oraz Cyberbezpieczeństwo.          Wcześniej, m.in.: Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych w ZMPG S.A., Dyrektor ds. Finansowych w RLT S.A., Członek Zarządu ds. Finansowych w Stocznia Gdynia S.A., Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Gdańsku, Dyrektor Biura Regionalnego Dresdner Bank Polska S.A. w Gdańsku, Przedstawiciel Regionalny Rabobank Polska S.A. w Gdańsku, Kierownik Oddziału ds. Operacji w Citibank (Poland) S.A., Członek Rad Nadzorczych, m.in.: Unitrans Sp. z o.o. oraz Polski PCS Sp. z o.o.

Współautor m.in.:

  • Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki, CeDeWu, 2015 r.
  • Ekonomika przedsiębiorstw, ODDK, 2005 r.
  • Bankowość dla praktyków. Europejski certyfikat bankowca EFCB, GAB-WIB-MSBiF, 2010 r.
  • Studium Bankowości, GAB, 2005 r.
  • Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie budowy wartości portów morskich w Polsce na przykładzie ZMPG S.A., Zarządzanie i Finanse nr 4.2, UG, 2018 r.
  • Wykorzystanie finansowych generatorów wartości w spółkach Skarbu Państwa w obliczu zmian zasad wynagradzania zarządów na przykładzie polskich portów morskich, Zarządzanie i Finanse nr 2.2, UG, 2017 r.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, SAN, Studia i Monografie nr 103, 2019 r.

 


Maciej Poprawski

Dyrektor Operacyjny


  

Mateusz Filipp

Dyrektor Linii Biznesowej – Statki Cywilne

 

 

 

Od urodzenia mieszkaniec Gdyni. Z branżą okrętową związany od 20 lat, chociaż rodzinne tradycje sięgają znacznie dalej. Zaczynał w biurze handlowym Stoczni Gdynia S.A. W latach 2008-2009 zajmował stanowisko prezesa zarządu tej spółki. Następnie kierował biurem handlowym i marketingiem w Stoczni Gdańskiej angażując się w przywrócenie obecności tej firmy w międzynarodowym rynku budowy statków, kadłubów oraz konstrukcji stalowych. Po odejściu ze Stoczni Gdańskiej kierował biurem kontraktacji i zakupów w LOTOS Petrobaltic SA, gdzie odpowiadał między innymi za zakup nowej platformy wiertniczej, kontraktację badań sejsmicznych, przebudowę platformy wiertniczej na wydobywczą itd. Następnie dołączył do Remontowej Shipbuilding SA, gdzie w latach 2015 – 2017 pełnił funkcję członka zarządu,a następnie prezesa zarządu. W życiu pozazawodowym płetwonurek nurkujący na wrakach Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego, a także w jaskiniach. Poza tym żeglarz, narciarz i motocyklista. Miłośnik psów rasy rhodesianridgeback. A przede wszystkim mąż i ojciec wspaniałej ośmiolatki - Niny.

 

 

Andrzej Wojtkiewicz

Dyrektor Linii Biznesowej – Produkcja Specjalna

 

 

 

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47