Zarząd i kierownictwo

Paweł Lulewicz

Prezes Zarządu

Paweł Lulewicz ma kilkunastoletnie doświadczenie w instytucjach odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w biznesie. W latach 2008-2011 był odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestorów w warmińsko-mazurskiej specjalnej strefie ekonomicznej, a następnie od 2011 do 2017 za stworzenie od podstaw pierwszego na terenie tego województwa parku technologicznego. Od 2017 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powyższe doświadczenie zawodowe uzupełniał ukończonymi studiami w zakresie kompetencji menedżerskich (dwujęzyczne studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i University of Northampton), rachunkowości oraz zarządzania procesem transferu technologii w Szkole Głównej Handlowej.

 

Adam Krzemiński

Wiceprezes Zarządu

Adam Krzemiński od ponad dwudziestu lat zajmuje się prowadzeniem projektów w przemyśle: m.in. okrętowym, budowy konstrukcji offshore oraz infrastrukturalnych (realizowanych w wielu zakładach przemysłowych na terenie Polski). Jest ekspertem w zakresie organizacji i optymalizacji produkcji. Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu okrętownictwa, a także w dziedzinie budowy konstrukcji stalowych.


Maciej Poprawski

Dyrektor Produkcji

 

Andrzej Wojtkiewicz

Dyrektor Handlowy

 

 

 

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47